Tetsuroh Miyamoto

Chef de L’exquis.

Article précédentAkashi Kaneko
Article suivantYoichi Kino